Autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a un àmbit de comercialització

supra-municipal amb el nº 437-XA-003.

Autoritzats pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) amb el nº CT-0997-E.

Què vol dir porc ecològic?

Porc Ecològic és tot aquell que ha estat criat i engreixat seguint l'estricta normativa del consell català de la producció agrària ecològica, i que consisteix en utilitzar per la seva alimentació exclusivament llavors i farines ecològiques.

En unes bones condicions de vida en amplis espais a l'aire lliure, criats amb criteris racionals de respecte mediambiental i potenciant les seves resistències naturals així com les races autòctones.

Elaborem artesanalment els següents productes amb aval ecològic:
Botifarra, salsitxa, carn picada, fuet, llonganissa, bull, bisbe, llardons, secallona, llom fresc, cansalada, panxeta.

La_Botiga.html